loader image

برچسب: استوک وارداتی

  • استوک داخلی و وارداتی

    دستگاه هایی هستند که مدتی مورد استفاده کاربر بوده و بنا به دلیلی فروخته شده و مجدداً وارد بازار شده اند در این حالت تکنسین های فنی مرکز قبل از تأیید خرید و ویترین یا آگهی کردن دستگاه به جهت فروش ، تمامی قطعات اصلی و حیاتی دستگاه را با دقت و وسواس فراوان ظرف […]